Ny funktionalitet i DiVA: Personposter

Nu finns funktionen Personposter i DiVA. Syftet med personposter är att knyta samman en författares publikationer i DiVA.

En personpost innehåller uppgifter om en författare, såsom namn, alternativa namn, nuvarande och tidigare affilieringar, samt ORCID-id. I personposten finns det möjlighet för författare att lägga till en kort biografi/presentation och länkar till exempelvis profilsidor. Till personposterna hör en individuell sida i det publika DiVA-gränssnittet där ovanstående information visas. Det går att välja att inte visa den publika personpostsidan. 

Personposter kommer automatiskt att skapas för författare som har publikationer i DiVA sedan tidigare. Författare som inte har publicerat tidigare i DiVA kan själva skapa en personpost vid första registreringen av en publikation i DiVA.

Kontakt