Ny avdelning: Universitetspedagogik och lärandestöd

En ny avdelning finns från den 1 juli vid Umeå universitetsbibliotek, UPL - Universitetspedagogik och lärandestöd.

Avdelningen utgörs av dåvarande Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Studieverkstaden inom StudentCentrum och Universitetsbibliotekets undervisningsverksamhet.
UPL kommer att erbjuda professionellt pedagogiskt stöd till lärare och studenter. Genom att samla den bästa kompetensen inom samma organisation underlättas erfarenhets-, kunskaps- och kompetensöverföring mellan t.ex. student- och lärarstöd/utveckling.Mer information om den nya avdelningen