Matnyttiga måndagar - lunchföreläsningar på Studieverkstaden

Studieverkstaden bjuder in till lunchföreläsningar i ämnen knutna till studier och studentliv. Måndagar kl. 12.15–12.45 i Studieverkstadens lokal på UB.

Välkomna!

Program för höstens lunchföreläsningar 2010:
8/11 "Sömn - varför och hur?" Anita Karlsson, Studenthälsan
15/11 "Plagiat - vad är det?" Anna Pettersson, UB
22/11 "Kan man lita på Wikipedia? Om att vara källkritisk" Anna Pettersson, UB
29/11 "Göra eller vara - hur vet man vad som är viktigt i en prestationsinriktad värld?" Johannes Noord, Kyrkan på campus
6/12 "Hur skriver jag referensen till ett kapitel i en bok?" Magnus Olsson, UB