Länk till biblioteket från universitetets webb

Länken till Umeå universitetsbibliotek återfinns fr.o.m. 17 december 2010 på annan plats än tidigare på universitetets webbplats.

Från att tidigare ha legat under "Gå direkt till" på höger sida finns nu länken "Bibliotek" högst uppe till höger, på alla sidor.