Invigning av Årshögtidens utställning

Den 21 oktober klockan 13.00 i Studiesalen Universitetsbiblioteket, inviger prorektor Kjell Jonsson utställningen över 2010 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. Filosofie hedersdoktor Michel Wlodarczyk talar i ämnet "Vilken relevans har den fria och frivilliga folkbildningen i dagens utbildningslandskap?"
Mingel med musik av Torgnys trio
Välkomna!