Nyheter om e-publicering

Offentlig konsultation om open access

2011-09-01

EU-kommissionen välkomnar åsikter från såväl enskilda medborgare som företag, organisationer och myndigheter om tillgång till och bevarandet av vetenskaplig information. Sista dagen för att besvara enkäten är den 9 september 2011. Läs vidare på Kungliga bibliotekets blogg Open access i Sverige för mer information. Open access i Sverige

Sidor