Nyheter om e-publicering

Veckovis import till DiVA från Web of Science

2011-11-28

Kanske har ni upptäckt att en post redan finns i DiVA när ni försöker registrera en ny publikation? Det beror på att vi i bibliotekets e-publiceringsteam under hösten har testat att regelbundet importera poster från Web of Science. Testerna har fallit väl ut och importer kommer nu att göras varje vecka. Det är därför viktigt att kontrollera att posten inte redan är inlagd när du ska mata in publikationer.

Google Scholar Citations

2011-11-18

Google Scholar Citations är nu öppet för alla att börja använda. Via verktyget kan du få en lista över alla dina publikationer som finns i Google Scholar, antalet citeringar de har fått och andra citeringsmått som t.ex. h-index.

Levande böcker

2011-11-02

Open Humanities Press ger ut 21 st böcker Open Access i serien Living books about life.

Open Access Week

2011-10-19

Vecka 43, 24-30 oktober, är det dags för den årligen återkommande internationella Open access-veckan. 

Fritt tillgänglig forskningsdata?

2011-10-13

Vem äger rätten till forskningsdata? Vilket är det faktiska värdet av att fritt tillgängliggöra den och vilken data kan och bör tillgängliggöras? 

Sidor