Nyheter om e-publicering

Topplacering för digitalt vetenskapligt arkiv

2012-10-12

Umeå universitets digitala vetenskapliga arkiv, Diva, rankas som nummer tre i Europa när det gäller synlighet på nätet. Det är bara Cern och UK Pubmed Central som rankas högre. Bland världens lärosäten hamnar universitetet på plats tolv.

DiVA workshop

2012-10-04

Med anledning av Open Access-veckan välkomnar Umeå universitetsbiblioteket alla intresserade till DiVA-workshop. Vi utgår från era frågor och ni får möjlighet att själva prova på olika moment i DiVA.

Drop-in workshop i DiVA

2012-05-16

Från första januari 2012 är det obligatoriskt att registrera och deponera examensarbeten i DiVA enligt Umeå universitets open access-policy, läs mer här. Med anledning av det inbjuder E-publiceringsteamet på UB till workshop.

Information om DiVA och Umeå universitets OA-policy

2012-03-27

Vad innebär Open Access-policyn för det praktiska arbetet i DiVA? Hur skall arbetet fortskrida? Vem gör vad? Flera av dessa frågor hoppas vi kunna besvara under informationsträffar vi erbjuder. Båda tillfällena äger rum i universitetsbibliotekets konferensrum 2 (fråga efter vägen i UB:s informationsdisk om du ej varit där förut). Ingen anmälan krävs, men antalet platser är begränsade. 

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

2012-03-13

Från den första januari 2012 infördes en ny policy (Dnr: 500-2855-11) gällande Open Access publicering vid Umeå universitet. Den fastställer att samtliga publikationer med upphov från eller utgivet av universitetet skall registreras och deponeras i DiVA.

Sidor