Bibliotekets samlingar öppnas för onlinebeställningar

Nu lanserar Umeå universitetsbibliotek en ny tjänst som innebär att böcker digitaliseras och levereras elektroniskt till användaren. Tjänsten omfattar i dagsläget alla icke upphovsrättsskyddade böcker (i huvudsak böcker tryckta före år 1900). 

Utgångspunkten är det europeiska biblioteksprojektet "eBooks on Demand", vilket Umeå universitetsbibliotek som första svenska bibliotek anslutit sig till.

Beställning görs direkt i bibliotekets katalog Album - se några av de böcker som går att beställa. Förutom en grundavgift betalar beställaren en avgift för varje sida som skall digitaliseras. Boken levereras inom två veckor som pdf-fil till beställaren.Pressmeddelande från Umeå universitet