Nyhetsarkiv 2015

Nytt sätt att belysa arkivens skatter?

2015-12-21

Arkivmaterial skulle kunna bli mer sökbart och därmed synligare än det är idag. I ett projekt som Umeå universitetsbibliotek drivit med stöd av Lunds universitets bibliotek, Kungliga Biblioteket och Riksarkivet, har en ny katalogiseringsstandard undersökts för att utreda i vilken utsträckning den kan användas för arkivmaterial.

Ny film om vår söktjänst

2015-12-15

Hur du hittar vetenskapliga artiklar med hjälp av bibliotekets söktjänst. Filmen tar också upp den hjälp du kan få från biblioteket vid sökning efter vetenskapliga artiklar. Visa film

Nytt författararkiv: Bernhard Nordh

2015-11-26

Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Arkivet innehåller manuskript till böcker, noveller och filmer samt klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier.

Tryckt i Sverige? - vi får allt

2015-11-16

Umeå UB är ett av sju bibliotek i Sverige som får allt tryckt material. I ett reportage i Västerbottensnytt visas hur biblioteket arbetar med den så kallade plikten, vad som kommer in och vad som sparas.

Think. Check. Submit.

2015-11-04

Just nu pågår den internationella kampanjen ”Think. Check. Submit.”. Det är Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), en av aktörerna inom open access, som står bakom kampanjen för att hjälpa forskare till bästa val av tidskrift vid publicering.

Lär dig skriva ut i 3D

2015-08-24

Nu finns möjligheten att lära sig mer om 3D-teknik på Medicinska biblioteket. Ett pilotprojekt pågår under hösten där alla, studenter, personal, landstingsanställda och allmänhet, är välkomna att boka skrivaren efter att ha gått en kort 3D-workshop.

400 år av svensk politik i digital form

2015-06-18

En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek och fritt tillgängligt för allmänheten. Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR).

Samiska språkvarieteterna sökbara i bibliotekets söktjänst

2015-05-20

Efter den senaste uppdateringen av bibliotekets söktjänst går det att begränsa en sökning till de följande samiska språken: nordsamiska, lulesamiska, skoltsamiska, enaresamiska och sydsamiska.

Vad tycker du om UB:s studiemiljöer?

2015-05-12

En grupp studenter på Institutionen för informatik gör ett projektarbete i syfte att utveckla förslag kring hur UB:s framtida studiemiljöer ska se ut.

Medicinska biblioteket har fått Terminens ros

2015-04-27

Studenterna på Läkarprogrammet (termin 10) har vt 2015 utsett Medicinska biblioteket som mottagare av Terminens ros.

Sidor