Nyhetsarkiv 2013

Låna utan lånekort!

2013-12-16

Nu är det möjligt att låna böcker i våra utlåningsautomater genom att ange personnummer, lånekortsnummer eller CAS tillsammans med lånekortets PIN-kod.

Image Quest

2013-12-11


Image Quest är en bilddatabassom innehåller ca 2,5 miljoner bilder. Bilderna kommer från källor som t.ex. National Geographic, Getty Images, National History Museum och många fler.

Factiva, business and news publications

2013-12-10

Factiva is a premier business and general reference resource with a broad collection of sources that reach across disciplines from business and current events to communications and technology, politics, foreign policy, and more

Hög användning av digitaliserade avhandlingar

2013-11-29

De äldre avhandlingar från UmU som digitaliserats och publicerats fritt tillgängligt har fått en hög användningsstatistik. Avhandlingar inom historia är de populäraste.

Westlaw UK och Westlaw International

2013-11-26

Används i över 60 länder, Westlaw International är en stor global rättslig databas byggd på några av världens bästa lagliga, nyheter och affärsinformationer.

Ny avdelning: Universitetspedagogik och lärandestöd

2013-07-01

En ny avdelning finns från den 1 juli vid Umeå universitetsbibliotek, UPL - Universitetspedagogik och lärandestöd.

Ny iPad-app – läs bibliotekets tidskrifter på paddan

2013-06-25

Du når nu mer än 7 000 av bibliotekets tidskrifter via iPad-appen BrowZine. Du kan skapa en egen bokhylla, få alerts för nya nummer, öppna artiklarna i EndNote, Zotero, Box, m.m.

Ny söktjänst - en sökruta

2013-05-13

Med den nya söktjänsten är det möjligt att från en och samma sökruta söka bland både tryckt och elektroniskt material.

Sidor