Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

april 2019

9 april 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

9 april 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

9 april 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Konkreta tips på hur du läser kurslitteratur. Alltifrån hur du skapar dig en förförståelse till hur du kan kombinera läsningen med olika anteckningstekniker.

9 april 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

9 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).

10 april 10.00 - 12.00

Kurs/utbildning
This is the sixth workshop in the series, Orchestrating your thesis.

10 april 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Lyfter fördelarna med att jobba tillsammans, men tar också upp vanliga problem. Tips och råd för organisering av skrivarbete m.m.  

10 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

11 april 10.00 - 12.00

Kurs/utbildning
Fokus läggs på vetenskapligt språk, ordval och stilnivå, korrekthet samt koncentration.

11 april 10.00 - 11.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Best Practice och Joanna Briggs.

Sidor