Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

oktober 2019

8 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Konkreta tips på hur du läser kurslitteratur.

8 oktober 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

9 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
En vanlig lärarkommentar på studentuppsatser är att texten känns rörig. Vi pratar om hur du kan arbeta för att få din text att hänga ihop, från innehåll och övergripande disposition till rubriker och ner på styckenivå.

10 oktober 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Drop in torsdagar 13-14.30: akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

14 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

14 oktober 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Inga förberedelser krävs.

15 oktober 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

15 oktober 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

15 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Lyfter hur du bättre kan förbereda dig inför tentan och tentadagen.

15 oktober 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

Sidor