Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

oktober 2019

1 oktober 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

2 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Den här föreläsningen förklarar hur du effektivt kan anteckna i olika situationer och göra anteckningarna lättare att läsa.

3 oktober 10.00 - 12.00

Kurs/utbildning

3 oktober 13.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Vill du lära dig mer om vilka möjligheter PubMed ger för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant? Är du novis i databassökning eller en ganska van användare av PubMed? Denna kurs ger dig en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Förbered dig gärna med sökord inom ditt ämne då tid kommer att ges för egna sökningar.

3 oktober 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Drop in torsdagar 13-14.30: akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

7 oktober 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

7 oktober 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Vill du söka bästa tillgängliga underlag för en klinisk frågeställning? Denna kurs ger en inblick i evidensbaserad medicin(EBM) samt struktur och innehåll för databaser med EBM-material.

8 oktober 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X9. Kostnad 576:-

8 oktober 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

8 oktober 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

Sidor