Kalendarium - kurser

november 2019

21 november 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Lyfter hur du bättre kan förbereda dig inför tentan och tentadagen.

21 november 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Drop in torsdagar 13-14.30: akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

26 november 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

26 november 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

26 november 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

27 november 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Lästekniker för vetenskapliga artiklar.

27 november 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Har du kännedom om vilka databaser och e-tidskrifter du har tillgång till som anställd vid Region Västerbotten? Denna kurs ger en överblick över dessa resurser och hur du kommer åt dem.

28 november 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Drop in torsdagar 13-14.30: akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

december 2019

2 december 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Vill du komma igång med att söka i PubMed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder PubMed så att du kan göra och spara bra sökningar.

3 december 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X9. Kostnad 576:-

Sidor