Kalendarium - kurser

maj 2019

25 maj 13.00 - 16.00

Föreläsning
En dag om författaren Siv Cedering, vars arkiv har skänkts till Umeå universitetsbibliotek. Under dagen presenteras Cederings konstnärsskap. Alla hälsas välkomna! Ingen anmälan krävs.

27 maj 11.00 - 12.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

28 maj 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

28 maj 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

28 maj 12.30 - 13.30

Kurs/utbildning
Drop in - akademiskt skrivande

september 2019

10 september 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

12 september 13.00 - 14.30

Kurs/utbildning
Drop in torsdagar 13-14.30: akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

16 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen tar upp olika strategier för att planera din tid bättre så att du inte börjar med ditt skrivande för sent.

17 september 12.00 - 13.00

Kurs/utbildning
Are you: working on a paper and would like feedback on a specific issue, for example, paragraph structure, cohesion, how to search for sources or citing  reading an article or course book and would like to discuss reading strategies and notetaking; uncertain with the stages in the writing process (brainstorming, developing, revising) and would like a sounding board?

18 september 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Vad innebär en skrivprocess, och vilka moment kan ingå i den? Om hur tankeskrivande och förståelse för skrivprocessen kan bidra till att utveckla ditt skrivande, ge ökad kontroll över ditt skrivprojekt och kanske minska stress.

Sidor