Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Datum: 
tisdag 6 december 2016 13:00 - 14:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal. Universitetssjukhuset (NUS) byggnad 6M.
Kursarrangör: 
Medicinska biblioteket

I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).

Evenemangstyp: 

Anmälan