Att vara eller prestera – hur vet jag vad som är viktigast?

Datum: 
måndag 7 december 2015 11:15 - 11:45
Plats: 
Studieverkstaden, Umeå universitetsbibliotek

Föreläsare Studentprästerna, Kyrkan på Campus.
 

Matnyttiga måndagar - lunchföreläsningar på Studieverkstaden, Umeå universitetsbibliotek

Kontaktperson: Magnus Olsson, Umeå UB

E-post: magnus.olsson@ub.umu.se

Matnyttiga måndagar

Evenemangstyp: