Sök- och skrivverkstad

Datum: 
torsdag 3 december 2015 13:00 - 15:00
Plats: 
Studieverkstaden, Umeå universitetsbibliotek

Vässa dina studiefärdigheter genom att ta del av de resurser biblioteket har att erbjuda!

Detta erbjuder Studieverkstaden och UB:

  • Språkhandledare svarar på frågor som rör skrivande och muntliga presentationer.
  • Studiehandledare hjälper dig med din studieteknik och dina studievanor.
  • Bibliotekarier svarar på frågor som rör referenser och informationssökning.

Handledning sker via drop-in, ingen tidsbokning nödvändig.

Organisatör: Studieverkstaden tillsammans med Umeå universitetsbibliotek.
Kontaktperson: Annika Bindler, Studieverkstaden.

E-post: studieverkstad@umu.se Sök- och skrivverkstad

Evenemangstyp: