Användning av MR inom strålbehandling – en nationell kraftsamling

Datum: 
onsdag 26 november 2014 11:15 - 11:35
Plats: 
Medicinska bibliotekets entré

Tufve Nyholm, Institutionen för strålningsvetenskaper

Magnetresonans bildtagning (MR) ger nya möjligheter att både planera och följa upp strålterapi. Föredraget behandlar den forskning som bedrivs i Umeå inom dessa områden samt det nationella projekt som leds från Umeå och syftar till att lägga grunden för framtidens skonsamma strålbehandling. Det handlar om allt från möjligheten att tidigt under behandlingen kunna mäta patientens svar på behandlingen för att kunna anpassa och individualisera, till att rent praktiskt kunna planera behandlingen baserat på MR-data.

Evenemangstyp: