Alternativ medicin till antibiotika

Datum: 
onsdag 20 november 2013 11:00 - 11:20
Plats: 
Medicinska bibliotekets entré

Föreläsning av Fredrik Almqvist, Kemi.

Länge har sjukvården förlitat sig på antibiotika för att kontrollera farliga infektionssjukdomar. Allt fler bakterier har dock utvecklat resistens mot dagens antibiotika vilket medfört att infektionssjukdomar åter är ett av de stora hälsoproblemen i världen. Utan fungerande antibiotika kan enkla bakterieinfektioner få förödande konsekvenser och det är viktigt att vi hittar alternativ. I sitt föredrag berättar Fredrik Almqvist om sitt arbete med att utveckla nya antibakteriella substanser för att kringgå resistensproblemen.

Evenemangstyp: