Impact factors vs SJR - rankning av tidskrifter

Datum: 
tisdag 19 november 2013 13:00 - 14:00
Plats: 
Medicinska bibliotekets undervisningslokal.
Kursarrangör: 
Medicinska biblioteket

I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).

Evenemangstyp: