Universitetspedagogik och lärandestöd

Enheten ansvarar för:

  • Konsultativt och strategiskt stöd till verksamheter och enskilda lärare
  • Högskolepedagogisk utbildning och utveckling
  • Stöd och stödsystem för pedagogisk meritering
  • Utveckling av och stöd till nätbaserat lärande
  • Stöd och support för IT-pedagogiska verktyg till studenter och lärare

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) är en enhet inom Universitetsbiblioteket. Mer information om deras verksamhet finns på webbplatsen för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Föreståndare, Universitetslektor
Telefon:
090 - 786 92 43
Personal på Universitetspedagogik och lärandestödWebbplatsen för Universitetspedagogik och lärandestöd