Media

Avdelningen ansvarar för:

  • Urval, uppbyggnad och utveckling av Universitetsbibliotekets samlingar i tryckt och elektronisk form. Detta gäller såväl inköp av litteratur som fjärrinlån, gåvor och svenska pliktleveranser.
  • Metadata och kunskapsorganisation, dvs. tillgängliggörande av samlingar via framför allt ämnesbestämning och katalogisering i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.
  • Kurslitteraturen för Universitetsbiblioteket.
  • Arbete med och utveckling av funktionerna förvärv och katalogisering och utformning av planer och policies inom dessa områden.
  • Administration, underhåll, tillgängliggörande, analys, utvärdering och utveckling av bibliotekets e-resurser.
  • Ansvar för hur bibliotekets samlingar placeras och arrangeras.

Bitr avdelningschef
Telefon:
090 - 786 97 58
Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 65 92
Personal på Media