IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för:

  • Support och utveckling av bibliotekets IT-infrastruktur och system.
  • Drift, upphandling m.m. av bibliotekets skrivare, kopiatorer och övrig teknik med anknytning till IT.
  • Den strategiska IT-utvecklingen i relation till bibliotekets verksamhet och planer.

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 94 73
Personal på IT-avdelningen