Arkiv och specialsamlingar

Avdelningen ansvarar för arbete med och utveckling av bibliotekets äldre samlingar och bokbinderi. Bland de äldre samlingarna finns arkivhandlingar, som t.ex. kan vara handskrifter och personarkiv, samt specialsamlingar. Till specialsamlingarna räknas material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.

Avdelningen ansvarar även för bibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Arkiv och specialsamlingar ersätter den gamla avdelningen Forskningsarkivet. Du hittar oss på plan 3 i Universitetsbiblioteket.

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 98 84
Personal på Arkiv och specialsamlingar