Medicinska biblioteket (MB)

Medicinska biblioteket är ett av de tre bibliotek som tillsammans utgör Umeå universitetsbibliotek. Biblioteket återfinns på Norrlands universitetssjukhus och här finns böcker, tidskrifter och andra medicinska resurser främst inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. MB vänder sig i första hand till studenter och personal vid den medicinska fakulteten och Region Västerbottens men är även öppet för patienter och allmänhet. I bibliotekets ljusa och öppna lokaler finns många studieplatser samt tio bokningsbara grupprum.

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 88 12
Personal på Medicinska biblioteket