Kursböcker

På biblioteket finns obligatorisk kurslitteratur för program och kurser som ges vid Umeå universitet. Det finns minst ett exemplar för utlån och ett exemplar för läsning i biblioteket. Viss kurslitteratur finns också i elektronisk form.

Kursböcker på Universitetsbiblioteket (UB)

Kursböckerna på UB är uppställda i en egen samling. De står i alfabetisk ordning efter författare eller titel utan ämnesindelning. Kursböcker som inte kan lånas hem har en röd remsa på bokryggen. I slutet av samlingen finns lexikon till hemlån.

Kursböcker på Medicinska biblioteket (MB)

På Medicinska biblioteket finns kurslitteratur för studerande inom medicinsk fakultet. Kursböckerna står tillsammans med övrig litteratur på respektive ämne. Kursböcker som kan lånas har en grön prick på bokryggen. Röd prick på ryggen finns på läsexemplaren.

Kursböcker på UB Konstnärligt campus

På UB Konstnärligt campus finns kurslitteratur för studerande inom konst, arkitektur och design. Kursböcker står på en egen hylla och de som inte kan lånas hem har en röd remsa på ryggen.

Låneregler för kursböcker

Lånetiden för en kursbok är 14 dagar. Du kan förlänga lånetiden så länge ingen ställer sig i kö på boken. Låneregler

Försenad återlämning

"Låntagare som inte återställer infordrat lån efter krav blir ersättningsskyldig och avstängd intill dess lånet reglerats. Avser kravet kurslitteratur [...] förlängs avstängningen med sex veckor efter det att verket återlämnats."
Bibliotekets låneregler, avsnitt 6.1.

Fjärrutlån

"Kursböcker fjärrutlånas endast till bibliotek och lärcentra i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län samt till bibliotek vars låntagare är distansstudenter vid Umeå universitet."
Bibliotekets låneregler, avsnitt 4.4.