DDK - ämnesplacerad litteratur

2011 övergick biblioteket till klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation, även kallat DDK. All vetenskaplig litteratur inköpt efter 2010 placeras därmed i DDK-samlingen.

DDK

DDK är ett internationellt system, vilket medför att publicerad svensk forskning klassificerad enligt DDK lättare kan hittas utanför Sverige. På motsvarande sätt kan DDK-koderna användas av oss för att söka efter litteratur utgiven i andra länder.

En fördel med DDK är att böckerna ordnas mer finfördelat efter sitt innehåll. Böcker som står intill varandra kommer sålunda att behandla likartade ämnesområden. Inom varje DDK-kod ställs litteraturen upp alfabetiskt. Fortfarande hittas dock lättast en boks placering genom att söka fram boken i bibliotekets söktjänst.

Systemet är hierarkiskt och består av tio huvudklasser (ämnesområden). Därefter förgrenar sig systemet och blir mer och mer detaljerat.

De 10 huvudklasserna

DDK-kod Ämnesområde
000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & Psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper
400 Språk
500 Naturvetenskap
600 Teknik & Medicin
700 Konst & Fritid
800 Litteratur
900 Historia & Geografi

Var står DDK-samlingen?

På UB står DDK-samlingen i Studiesalen. På MB finns DDK-samlingen på entréplan. På kartorna är samlingarna uppmärkta med ljusgrå färgmarkering. Karta över Studiesalen, UB Karta över entréplan, MB

Vill du veta mer?

Översikt över DDK - Dewey decimalklassifikation (Kungliga Biblioteket)