Hitta på hyllorna - bibliotekets samlingar

Bibliotek och placeringar

När du sökt upp en bok i bibliotekets söktjänst får du information om var boken finns placerad.

Bokplacering

Vänstra kolumnen berättar vilken hyllplacering boken har samt dess position i hyllan.

Mittersta kolumnen berättar om boken finns för hemlån (och hur lång lånetiden är) eller om den endast finns för läsning i biblioteket (referensexemplar).

Knappen Köa på boken visas om du är inloggad i söktjänsten där du kan köa på boken om den redan är utlånad. 

Karta ger en mer detaljerad bild över bokens placering i biblioteket.

I detta exempel har Universitetsbiblioteket valts som biblioteket för att visa dess placering. Det är en kursbok som finns att låna i kursbokssamlingen och det finns även ett exemplar att läsa i biblioteket.

Bibliotekets kartor ger vägledning till de olika samlingarna på UB och MB. Se bibliotekets kartor