Prislista artikelkopior

Kopiorna levereras hem till beställaren. Leveranstid är beroende av respektive biblioteks processtid. En artikel avser 1-40 sidor. Över 40 sidor tillkommer pris för ny artikel.

Kopior från bibliotekets eget material

Kundkategori Normal
Lokala beställare (Umeå universitet, Region Västerbotten, privatpersoner, offentligt finansierade svenska bibliotek, ideella organisationer) 80 kr
Övriga beställare (företag, bibliotek i Norden) 150 kr
Bibliotek utanför Norden 2 IFLA vouchers

Kopior från andra svenska och nordiska bibliotek

Kundkategori Normal
Lokala beställare (Umeå universitet, Region Västerbotten, privatpersoner, ideella organisationer) 80 kr
Övriga beställare (företag) 150 kr

Kopior från utomnordiska bibliotek

Kundkategori Normal
Lokala beställare (Umeå universitet, Region Västerbotten, privatpersoner, ideella organisationer) 150 kr
Övriga beställare (företag) 250 kr