Prislista fjärrlån

Fjärrinlån av böcker

Kundkategori Från bibliotek i Sverige och Norden Från utomnordiska bibliotek
Lokala beställare Gratis 250 kr/volym

Fjärrutlån av böcker

Fjärrutlån av böcker Pris
Till svenska och nordiska bibliotek Gratis
Till utomnordiska bibliotek 2 IFLA vouchers/volym

Övrigt

Övrigt Pris
Patent och liknande Den faktiska kostnaden debiteras
Kopior från kartografiskt material, arkivhandlingar m.m. Kontakta Arkiv och specialsamlingar