Frågor om fjärrlån

Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlån är material som lånats in från andra bibliotek. Litteratur som inte finns vid Umeå universitetsbibliotek köper vi i första hand in. Om den litteratur du önskar inte kan köpas in och inte heller finns vid något av Umeås övriga bibliotek, tex Umeå stadsbibliotek eller SLU-biblioteket, kan vi göra ett fjärrlån från ett annat bibliotek.

Hur gör jag för att beställa ett fjärrlån?

Använd bibliotekets webbformulär för inköp, fjärrlån och artikelkopior. Var noga med att ange alla uppgifter du har om materialet. Om du har hittat referensen i någon databas så ska du ange vilken. Inköp, fjärrlån och artikelkopior

För beställning av arkivalier och information om material från Audiovisuella medier vänder du dig till Arkiv och specialsamlingar.Arkiv och specialsamlingar

Vad händer med min beställning?

Det kostar dig ingenting att låna boken om vi kan köpa den av våra upphandlade leverantörer eller fjärrlåna inom Norden. Om boken behöver fjärrlånas utanför Norden kostar det dig 250 kr per volym. Vi kommer i så fall att kontakta dig innan vi gör en fjärrlånebeställning. När det beställda materialet kommit in skickar biblioteket ett meddelande till dig.Prislista fjärrlån

Om materialet skickas i form av kopior så faktureras en avgift enligt prislista. Kopior som kommit till biblioteket skickas direkt till universitets- och landstingsanställda medan övriga låntagares kopior skickas till hemadressen. Faktura skickas separat.Prislista artikelkopior

Vem får låna?

Som låntagare får du låna in material för forskning och studier.

Vilka regler gäller?

Kontrollera alltid att materialet inte redan finns på Umeå universitetsbibliotek innan du gör din beställning. Litteratur som är utlånad kan inte fjärrlånas.

Fjärrlån har generellt ett års lånetid men lånetiden kan förkortas om det utlånande biblioteket kräver tillbaka boken. Kontakta fjarrin@ub.umu.se om du har frågor kring förlängning av lånetid.

Det fjärrutlånande biblioteket bestämmer ifall boken är till hemlån, ej hemlån eller läsesalslån, samt bokens lånetid och möjlighet till förlängning. Det är viktigt att alla respekterar detta för ett fortsatt gott samarbete bibliotek emellan.

Det utlånande biblioteket avgör också om det beställda materialet skickas i form av fjärrlån eller kopior. De flesta svenska/nordiska bibliotek lånar inte ut tidskrifter utan skickar i stället kopior av önskad artikel eller innehållsförteckning.

Om ett fjärrlån inte återlämnas i tid blir du avstängd från lån tills du har lämnat tillbaka boken. Om boken inte återlämnas blir du ersättningsskyldig.Avgifter