Avgifter

Skadat, borttappat eller ej återlämnat material

Umeå universitetsbiblioteks samlingar Pris*
Svenskt material under 100 sidor 400 kr
Svenskt material över 100 sidor 850 kr
Utländskt material 1600 kr
Fjärrinlånat material
Enligt faktura från det långivande biblioteket
Administrativ avgift
300 kr per bok/material

* Schablonbelopp inkluderande arbetskostnad och moms. Om det faktiska priset är högre, gäller det högre priset.