Vanliga frågor – FAQ

Hur gör jag för att låna böcker?

Du lånar själv i våra utlåningsautomater. Du kan låna med hjälp av ditt Umu-kort/lånekort, Umu-id eller personnummer. Du behöver alltid ange den fyrsiffriga PIN-kod som du själv valt.

Studenter och anställda

Är du student eller anställd vid Umeå universitet fungerar ditt Umu-kort som lånekort. Med kortet kan du låna tryckta böcker och annat fysiskt material på Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus.Skaffa Umu-kortetLåneregler

Allmänheten

För att kunna låna tryckta böcker och annat fysiskt material behöver du vara registrerad som låntagare. Detta kan du som fyllt 18 år bli genom att fylla i formuläret "Skaffa lånekort". Ta med fotolegitimation och hämta ut ditt lånekort i någon av våra informationsdiskar. Samma lånekort gäller på Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus.Skaffa lånekortLåneregler

Hur länge får jag låna böcker?

Lånetiden för kursböcker är 14 dagar. För övrig litteratur är lånetiden 30 dagar. Böcker som det inte är kö på lånas om automatiskt 2 dagar innan lånetiden går ut. Genom att logga in i bibliotekets söktjänst kan du under Mitt konto se vilka böcker du har lånat, när de ska återlämnas samt låna om böcker själv. Mitt konto i söktjänsten

Fjärrlån

Fjärrlån har generellt ett års lånetid, men lånetiden kan förkortas om det utlånande biblioteket kräver tillbaka dem. Mitt konto i söktjänsten

Var kan jag återlämna böcker?

Använd återlämningsautomaten på Universitetsbiblioteket och återlämningshyllan på Medicinska biblioteket. På UB Konstnärligt campus använder du den kombinerade låne- och återlämningsautomaten. Du får ett kvitto på att du har återlämnat böckerna.

När biblioteket är stängt använder du bokinkast vid

 • Samhällsvetarhusets entré mot Humanisthuset
 • Medicinska bibliotekets entré eller vid hörsal Betula
 • entrén till UB Konstnärligt campus.

Vad händer om en bok är försenad, borttappad eller skadad?

Om lånetiden går ut utan att du lämnar tillbaka dina böcker blir du spärrad från att göra nya lån till dess att du lämnat tillbaka dem. Om det är en kursbok som blivit försenad ligger spärren kvar i sex veckor från det att boken kommit tillbaka. Du kan fortfarande låna om böcker som du redan har. 

Om du hinner få en faktura innan du lämnar tillbaka försenade böcker måste du betala en administrativ avgift för varje försenad bok.
Låneregler

Borttappade och skadade böcker

Du är skyldig att ersätta borttappade eller skadade böcker. Om boken går att laga får du betala kostnaden för lagningen. Försök aldrig tejpa eller limma en skadad bok själv! Bibliotekets bokbinderi gör alla lagningar. 

Understrykningar och anteckningar räknas som skador.  Avgifter

Hur hittar jag böcker, artiklar och kurslitteratur?

I bibliotekets söktjänst kan du söka bland bibliotekets material - böcker, e-böcker, tidskrifter, artiklar, avhandlingar m.m. För tryckta böcker får du veta bokens placering, om den finns inne eller är utlånad samt möjlighet att reservera utlånade exemplar. Bibliotekets söktjänst

Kurslitteratur

På biblioteket finns obligatorisk kurslitteratur för program och kurser som ges vid Umeå universitet. Det finns minst ett exemplar för utlån och ett exemplar för läsning i biblioteket. Viss kurslitteratur finns också i elektronisk form.Kursböcker

Elektroniskt material

Elektroniskt material, som e-böcker och databaser, får du som student eller anställd åtkomst till genom inloggning med ditt Umu-id. Om du inte är student eller anställd måste du använda en av bibliotekets datorer för att få åtkomst.

Artiklar och tidskrifter

Vill du söka efter tidskriftsartiklar inom ett särskilt ämnesområde går du till sidan Artiklar och databaser och väljer lämplig databas för ditt ämne. Vill du gå direkt till en specifik tidskrift söker du efter den via ingången Tidskrifter.Artiklar och databaserTidskrifter

Hur gör jag för att använda bibliotekets datorer?

Studenter och anställda vid universitetet loggar in på bibliotekets datorer med sitt Umu-id via ikonen Other user. Om du saknar Umu-id klickar du på ikonen Guest. 

På bibliotekets datorer får du tillgång till

 • databaser
 • elektroniska resurser
 • internet (begränsat för gäster)
 • olika programvaror.

Studenter och anställda kan även ta med egen dator till biblioteket och koppla upp mot universitetets trådlösa nätverk. Inloggning och internetåtkomst

Kan jag skriva ut, kopiera och skanna på biblioteket?

På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns det möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna. Om du är knuten till universitetet använder du ditt Umu-kort.

Om du inte har ett Umu-kort finns det möjlighet att skanna samt att skriva ut från en öppen dator. Utskrifterna hämtar och betalar du i receptionen.

På UB Konstnärligt Campus finns endast möjlighet att skanna. Läs mer om utskrifter, skanning och kopiering

Kan jag sitta och studera i biblioteket?

På Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket finns många studieplatser för enskilt arbete och grupparbete. Vi erbjuder

 • tysta läsesalar 
 • datorarbetsplatser
 • enskilda läsplatser 
 • grupparbetsplatser. 

Grupprum

På Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och i Universum finns bokningsbara grupprum.Läs mer om rum och bokning

Kan jag få hjälp med mina studier?

Studieverkstad

Studieverkstaden erbjuder hjälp till dig som vill bli bättre på:

 • akademiskt skrivande (på svenska och engelska)
 • informationssökning
 • referenshantering
 • muntliga presentationer
 • studieteknik (t.ex. kritisk läsning, funktionella anteckningar, hållbara upplägg för självstudier)

På Studieverkstadens sida kan du se tips och kommande aktiviteter.Studieverkstaden

Resursrum

Studenter med behov av läs- och skrivstöd har rätt att få tillgång till hjälpmedel som talböcker och läs- och skrivprogram via universitetet. På Universitetsbiblioteket finns resursrum med datorer utrustade med programvaror för läs- och skrivstöd. På Medicinska biblioteket finns en bärbar dator med samma program till utlån.

Talböcker lånar du i Legimus. Personalen i resursrummen hjälper dig att komma igång och hitta din kurslitteratur. Läs- och skrivstöd