Undervisning

Kontakta gärna oss vid frågor om bibliotekets undervisning och kurser. Bibliotekets undervisningStudieverkstaden

Universitetsbiblioteket

Magnus Olsson, samordnare Studieverkstaden

Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 50 96
Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
 (Tjänstledig )
Telefon:
090 - 786 51 65
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 91 78
Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 70 61
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 91 81
1:e bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 53 16

Medicinska biblioteket

Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
Telefon:
090 - 786 61 58