Undervisning

Kontakta gärna oss vid frågor om bibliotekets undervisning och kurser. Bibliotekets undervisningStudieverkstad

Universitetsbiblioteket

Magnus Olsson, samordnare Studieverkstad

Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 50 96
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 91 78
1:e bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 53 16
Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 51 65
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 91 81
Språkkonsult , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 70 61

Medicinska biblioteket

Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
Telefon:
090 - 786 96 98