Läs- och skrivstöd

Om du har frågor kring resursrummen eller bibliotekets service till studenter med läs- och skrivnedsättning kan du kontakta:
resurs.ub@umu.se

Kontaktpersoner för Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt campus

Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
Telefon:
090 - 786 88 06
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 90 84
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 59 92
Bibliotekarie , Kundservice, UB Konstnärligt campus
Telefon:
090 - 786 91 73, 090 - 786 74 40