Fjärrlån

Varje bibliotek handlägger sina egna fjärrlån och kopiebeställningar. Vid frågor går det bra att skicka e-post eller ringa.

Medicinska biblioteket (MB)

E-post: medbibl@ub.umu.se
Tel: 090-785 26 60

Universitetsbiblioteket (UB)

E-post fjärrinlån: fjarrin@ub.umu.se
E-post fjärrutlån: umub@ub.umu.se

Fjärrinlån

Ansvarar för lån av material från andra bibliotek.

Bibliotekarie , Media
Telefon:
090 - 786 94 72
Bitr avdelningschef , Media
Telefon:
090 - 786 97 58
Biblioteksassistent , Media
 (Tjänstledig)
Telefon:
090 - 786 51 44
Bibliotekarie , Media
Telefon:
090 - 786 97 75

Fjärrutlån

Ansvarar för utlån av vårt material till andra bibliotek.

Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 90 84
Biblioteksassistent , Kundservice
Telefon:
090 - 786 53 95
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 58 72
Bibliotekarie , Kundservice
Telefon:
090 - 786 59 92
Biblioteksassistent , Kundservice
Telefon:
090 - 786 53 96