Adresser

Universitetsbiblioteket (UB)

Universitetsbiblioteket
901 74 Umeå
E-post: umub@ub.umu.se
Besöksadress: Samhällsvetarhuset

Medicinska biblioteket (MB)

Medicinska biblioteket, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Besöksadress: Analysvägen 11, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 6M

UB Konstnärligt campus

Umeå universitetsbibliotek, Konstnärligt campus
901 74 Umeå
E-post: kc@ub.umu.se
Besöksadress: Östra Strandgatan 30B

Arkiv och specialsamlingar

Umeå universitetsbibliotek, Arkiv och specialsamlingar
901 74 Umeå
Besöksadress: Universitetsbiblioteket, Samhällsvetarhuset

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Johan Bures väg 16
901 87 Umeå
E-post: upl@umu.se
Besöksadress: Naturvetarhuset plan 2 (Entreplan) Flygel NB