Digitalisera NU! - vägval, strategier, framtid

Program

Programmet sträcker sig från lunch till lunch under två dagar. Under dag ett står pågående utvecklingsprojekt i fokus, medan dag två ägnas åt strategiska och internationella perspektiv:

Onsdag 20 oktober

Moderator: Mats Lindquist, Kungl. Biblioteket

Lokal: Hörsal G, Humanisthuset, universitetsområdet

13.00-13.30   Registrering och kaffe

13.30-13.45   Välkomstord och praktisk information

13.45-14.15   Forskarstyrd digitalisering, Christer Karlsson, Umeå UB

14.15-14.45   OCR-tolkning för indexering och sökning, Krister Östlund, Uppsala UB

14.45-15.15   Kaffe

15.15-15.45   LUPP – digitaliseringssamarbete mellan Linköpings stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek, Per Cullhed, Uppsala UB

15.45-16.15   DigX – en samlad ingång till digitaliserings-Sverige, Gunilla Wiberg, Lunds UB

16.15-17.30   Mingel i HUMlab, Umeå universitets humanistlaboratorium med presentationer av andra projekt och projektmiljöer (bl. a. Europeana Local, Wikipedia, DigX, eBooks-on-Demand, RARA, Riksarkivet/MKC).

19.00-22.00   Middag

Torsdag 21 oktober

Moderator: TBA

Lokal: Hörsal E, Humanisthuset, universitetsområdet

08.15-08.30   Inledning av prorektor Kjell Jonsson, tidigare överbibliotekarie vid Umeå UB

08.30-09.15   eBooks on Demand (EOD) – a European digitisation service, Silvia Gstrein, co-ordinator, EOD-network

09.15-09.45   Rapport från digitaliseringsfronten, Erik Siira, Kungl. Biblioteket

09.45-10.15   Kaffe

10.15-10.45   Digitalisera allt: lägesrapport från Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Brygfjeld, Nasjonalbiblioteket Norge

10.45-11.15   What libraries can learn from Google Book Search and why they can do it better. Some considerations from a European point of view, Günter Mühlberger, University Innsbruck Library

11.15-12.00   Paneldiskussion. Vägval, strategier och framtid för digitaliseringen i Norden och Europa.

12.00   Avslutning

Kostnaden för deltagande är 800 kr för två dagar, vilket inkluderar middag och kaffe/fika. Kostnaden för en dags deltagande är 600 kr. Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 2010-10-14. För vidare information, kontakta Christer Karlsson, christer.karlsson@ub.umu.se.

Programsidan uppdateras kontinuerligt.