Om Resurslabbet

I Resurslabbet finns datorer med program för dig med läs- och skrivnedsättning. Det består av tre rum och finns på Universitetsbibliotekets (UB) entréplan. Resurslabben är endast för behöriga användare.Kontakta resursteamet för behörighet

Boka Resurslabbet

Bokningar kan göras upp till 3 veckor i förväg och kan bokas minst 1 timme upp till 6 timmar per dag, men max 24 timmar per vecka. Boka Resurslabbet (endast behöriga användare)Visa på karta

Bibliotekets service för dig med läs- och skrivnedsättning

Stöd vid läs- och skrivnedsättning