Om grupprum

Grupprummen är avsedda för arbete i grupp, d.v.s. minst två personer, och kan bokas upp till tre veckor i förväg. Grupprummen bokas minst 1 timme eller max 3 timmar per dag.Mer bokningsinformation

Om grupprum på Universitetsbiblioteket

Inom universitetsbibliotekets lokaler i Samhällsvetarhuset finns för närvarande möjlighet att boka 3 grupprum på plan 2 (1-3) och 6 grupprum på plan 3 (4-9) i korridoren bortanför Läsesal 2 (trappa/hiss vid kursbokssamlingen), samt 5 grupprum på plan 3 (10-13) intill tidningsrummet ovanför Informationsdisken (trappa/hiss från entréhallen).Visa på karta

Om grupprum på Medicinska biblioteket

På Medicinska biblioteket finns 10 grupprum. Personal vid Region Västerbotten som saknar Umu-id kan också boka grupprum. Kontakta Medicinska biblioteket: medbibl@ub.umu.se eller 090-7852660. Visa på kartaKarta över sjukhusets byggnad 6M där Medicinska biblioteket ligger

Om grupprum i Universum

Välkommen att använda "studentytan", en del av universitetsbiblioteket, men lokaliserad till Universum. Här finns 11 st bokningsbara grupprum av olika storlek samt ca 60 öppna grupparbetsplatser.Visa på karta

Utrustning

Tre s.k. sökdatorer finns utplacerade innanför huvudentrén. För utskrifter kan man använda den skrivare/kopiator som finns i lokalen, alternativt ta sitt USB-minne och gå till Copy-shopen som finns på samma våningsplan längre in i byggnaden.

Passerkort

UmU-kortet används för att komma in i lokalen under vissa tider (se nedan).

Lokalen är tillgänglig

Utan passerkort Med passerkort Stängt
Mån – Fre 08.00 – 22.00 Mån – Tors
Lör
Sön – Mån
22.00 – 08.00
08.00 – 22.00
08.00 – 08.00
Fre – Lör
Lör – Sön
22.00 – 08.00
22.00 – 08.00

Kontakt, felanmälan och tillsyn

Universitetsbiblioteket (UB) är huvudman för lokalen och ansvarar för tillsyn och övrig service dagtid. Viss tillsyn dagtid ombesörjs också av Universitetsservice. Övrig tid sker tillsyn genom Securitas.

Felanmälan av datorer, bokningssystem, utrustning under kontorstid: Felanmälan

Kontakta Universitetsbiblioteket (UB) för allmänna användarfrågor, synpunkter, förslag.Kontakta biblioteket

För akuta ärenden under icke-kontorstid kontaktas väktare på Campus via Akademiska Hus jourtelefon: 070-510 10 02.