Bokningsinformation

Bokad tid måste bekräftas av antingen den som bokat eller en medbokare - tidigast 30 minuter före och senast 15 minuter efter bokningstidens start. Om bokad tid inte bekräftas blir resursen automatiskt ledig 15 minuter efter bokningstidens start. Bokningar som görs 30 minuter före, eller efter bokningstidens start, behöver inte bekräftas.

Övrig information

 • Grupprummen är inte låsta.
 • Biblioteket ansvarar inte för eventuellt kvarlämnade saker i rummen.
 • Biblioteket tar inte emot bokningar via telefon.
 • Vi är rädda om din integritet. Det är därför endast du själv som kan se vilka bokningar du gjort.

Bokning via mobiltelefon

Så här bokar du

 1. Välj datum överst på sidan.
 2. Vid behov, filtrera i listorna nedan för önskat val av anläggning, utrustning och antal personer
 3. Boka genom att klicka på önskad start- och sluttid --> klicka på "boka"
 4. Logga in med ditt Umu-id
 5. Lägg till medbokare med deras Umu-id alternativt hoppa över detta steg*
 6. Klicka på "Slutför"

*Medbokare – Varje enskild bokning måste bekräftas, aningen av dig som bokat tiden eller genom önskad medbokare. Medbokare kan bekräfta bokning - men inte avboka. Att lägga till en medbokare påverkar inte deras möjlighet att boka en resurs samma dag.

Bekräfta bokning

 1. Klicka på länken "Mina Bokningar" - här syns reserverade bokningar
 2. Bekräfta bokningen, tidigast 30 minuter före eller 15 minuter efter bokad tid (detta kan även göras av medbokare).

Avboka tid

 1. Klicka på länken "Mina Bokningar" - här syns reserverade bokningar
 2. Klicka på "avboka" för den tid du vill avboka

Tips! Klicka på resursernas namn för att se mer information om plats och utrustning

Så här bokar du via en mobiltelefon

 1. Klicka på respektive kategori för att välja plats, datum, tid, utrustning och antal personer
 2. Notera att plats och utrustning är frivilligt och ger dig möjlighet att välja önskade preferenser efter att du klickat på den.
 3. Klicka på "sök"
 4. Klicka på det rum du önskar boka
 5. Logga in med ditt Umu-id
 6. Lägg till medbokare med deras Umu-id alternativt hoppa över detta steg*
 7. Klicka på "bekräfta bokning"

*Medbokare – Varje enskild bokning måste bekräftas, aningen av dig som bokat tiden eller genom önskad medbokare. Medbokare kan bekräfta bokning - men inte avboka. Att lägga till en medbokare påverkar inte deras möjlighet att boka en resurs samma dag

Bekräfta bokning

 1. Klicka på länken "Mina Bokningar" - här syns reserverade bokningar
 2. Bekräfta bokningen, tidigast 30 minuter före eller 15 minuter efter bokad tid (detta kan även göras av medbokare).

Avboka tid

 1. Klicka på länken "Mina Bokningar" - här syns reserverade bokningar
 2. Klicka på "avboka" för den tid du vill avboka