Ansökan om skåp

Du som forskar eller skriver uppsats på avancerad nivå vid Umeå universitet kan ansöka om att få tillgång till ett låsbart skåp i läsesalen på plan 2. I skåpet kan du förvara litteratur och material som du använder i ditt arbete.

Bibliotekets material får endast låsas in om det är utlånat på dig.

Vid frågor, kontakta biblioteket.