WordFinder

Indelat främst efter översättningsspråk.
Gå direkt till Wordfinder.

Divided according to translation language.
Get directly to Wordfinder.

Svenska / Swedish

EUs ord och uttryck
Skriv rätt
Suomi-ruotsi-suomi-sanakirja
Svenska skrivregler (2017) 4. uppl.
OBS! Språkrådets Svenska skrivregler (2008) 3. uppl. finns tryckt i biblioteket.
Basord i våra fackspråk
Svenskt Synonymlexikon

Engelska / English

Collins English A-Z Thesaurus
Collins English Dictionary
Dicionário Porto Editora Inglês
Engelskt affärsekonomiskt lexikon
Suomi-englanti-suomi suursanakirja
Fars engelska ordbok
Grande Dizionario Tecnico Inglese
Gyldendal Røde Engelsk
Langenscheidt der große Muret-Sanders Englisch
Stedman's Medical Dictionary
WordFinders engelska ordbok

Franska / French

Fransk blå ordbok
Franskt affärslexikon
PONS Großwörterbuch Französisch
WordFinders franska ordbok

Tyska / German

Business German Dictionary
Collins German Dictionary
Langenscheidt Schwedisch-Deutsch
Langenscheidt der große Muret-Sanders Englisch
Langenscheidt Technik
Tyskt affärslexikon
WordFinders tyska ordbok

Spanska / Spanish

Business Spanish Dictionary
Cederholms spanska ordbok
Collins Spanish Dictionary - Complete & Unabridged
Diccionario General de la Lengua Española
Spansk blå ordbok
Spansk teknisk ordbok

Italienska / Italian

Collins Italian Dictionary
Grande Dizionario Tecnico Inglese
Il Ragazzini 2016. Dizionario inglese-italiano italiano-inglese

Ryska / Russian

Norstedts stora ryska ordbok

Norska/Danska Norwegian/Danish

Økonomisk ordbog

Polska / Polish

Collins Polish Dictionary

Övrigt / Other


Bergteknisk ordlista
Bryggeriteknisk ordlista
Byggnadsglasordlista
Färg- och lackteknisk ordlista
Geologisk ordlista
Geoteknisk ordlista
Hållfasthetsordlista
Flygteknisk ordbok
Industriteknisk Ordbok: Engelsk-Svensk-Engelsk
Korrosionsordlista
Luftbehandlingsordlista
Målningsteknisk ordlista
Pappersordlista
Plast- och gummiteknisk ordlista  
Produktionsteknisk ordlista
Rymdordlista
Skogsordlista
Textilordlista
TNC Avfallsordlista
TNC byggtekniskt lexikon
TNC bygg- och planlexikon
TNC Energiordlista
TNC Kärnenergiordlista
TNC Petroleumteknisk ordlista
Transportordlista
Träbyggnadsordlista
VA-teknisk ordlista
Verkstadsteknisk ordlista
Värmebehandlingsordlista