Studentuppsatser

Uppsök Examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.

Uppsatser.se Ett stort antal magister- och kandidatuppsatser (det vill säga C- D- och Y-uppsatser) från svenska högskolor och universitet.

DiVA UmU Forskningspublikationer och studentuppsatser som är publicerade vid Umeå universitet.

DiVA Forskningspublikationer och studentuppsatser från ett flertal svenska lärosäten.