Sigrid och John Kahles boksamling

Umeå universitetsbibliotek har av författaren och journalisten Sigrid Kahle förvärvat den boksamling som hon och hennes man John Kahle byggt upp sedan sent 1940-tal. I boksamlingen finns tysk, fransk och annan skönlitteratur och en unik orientalisk samling av arabica, islamica, orientalica med fokus på Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Indien, Mellersta Östern och Afrika. 248 hyllmeter som uppskattningsvis ger ca 9000 volymer.

Ämnestonvikten ligger på det muslimska och orientaliska kulturområdet, men även på områden som statskunskap och internationell politik. En stickprovsundersökning har visat att ca 85 % av böckerna saknas i Umeå universitetsbibliotek, ca 25 % saknas helt i de övriga vetenskapliga biblioteken i Sverige.

Sigrid Kahle är dotter till Henrik Samuel (H.S.) Nyberg, orientalist och professor vid Uppsala universitet 1931-1956, tillika ledamot i Svenska Akademien. Sigrid gifte sig 1951 med John Kahle. John var son till den framstående tyske språkforskaren Paul Kahle vars mest betydande forskarinsatser gällde den hebreiska bibeltextens historia, han var även nära vän och kollega till H.S. Nyberg John Kahle kom efter andra världskrigets slut att träda i tjänst i den då av de västallierade upprättade utrikesförvaltningen för Västtyskland. Som diplomatfamilj var paret Kahle stationerade inom den islamskdominerande kulturen på två kontinenter, Asien och Afrika.

Sigrid Kahle överlämnade officiellt sin boksamling vid en ceremoni i Umeå UB den 26 oktober 2006.

Umeå universitetsbibliotek har förvärvat samlingen och för detta har man fått ekonomiskt stöd från Kempestiftelserna och Riksbankens Jubileumsfond. Kulturrådets Accesspengar har gett UB ekonomiska medel att anställa personal för att katalogisera Kahlesamlingen.

Nu är arbetet att gå igenom samlingen igång, ungefär en tredjedel är genomgången och katalogiserad. Söksträngen ”Sigrid och John Kahles boksamling” är sökbar i både den nationella katalogen Libris och vår lokala katalog Album.

Kahlesamlingen finns i bibliotekets söktjänst.

Bibliotekets söktjänst

För intresserade studenter och forskare finns möjlighet att göra ett studiebesök i den okatalogiserade samlingen. Om det då hittas material som verkar intressant så katalogiserar vi detta i förtur och gör det tillgängligt för utlån.