EU - lagstiftning

Eur-Lex EU:s databas som ger möjlighet att söka på all lagstiftning och alla rättsfall som finns digitalt lagrad. Observera att före år 1995 finns endast en del av materialet på svenska, lagstiftningen och rättsfallen är då sökbara på EU: s officiella språk.

Oeil - Legislative Observatory Ger möjlighet att följa ett lagstiftningsärendes gång. Beslutsgången för enskilda frågor kan följas. Sammanfattningar finns för många av lagstiftningsdokumenten.

Pre-Lex  Ger möjlighet att följa ett lagstiftningsärendes gång. Beslutsgången för enskilda frågor kan följas. Fulltextlänkar till olika lagstiftningsdokument.

N-Lex  Gemensam portal för sökning i medlemsländernas nationella lagstiftning.

SCADPlus  Sammanfattningar av EU:s lagstiftning efter ämnesområde.

Kommerskollegium - Genomförandedatabasen   Här kan du söka direktiv och förordningar för att se hur de implementerats i svensk lagstiftning. Uppdateras inte from 1 jan 2009

Kontakt

Magnus Olsson