Forskningsarkivets kartor

Forskningsarkivets samlingar består av historiska kartor. Äldre tryckta kartblad, lantmäterikartor på mikrofiche och digitala kartor.

Kartblad

Forskningsarkivets bestånd av historiska kartor på kartblad omfattar dels arkivets egen samling, dels en samling kartor i Gustaf Hallströms arkiv (Handskrift 7A). Register till båda samlingarna finns tillgängliga i elektronisk form via Forskningsarkivets webbplats, där du också kan söka i båda kartsamlingarna.  Sök i kartsamlingarna

Övrigt

Digitala kartor för norrlandslänen 1800 och 1900 Översiktskartor över norrlandslänen (inklusive församlingsgränser) för åren 1800 och 1900.Lantmäteriets Historiska kartor Innehåller kartor ur Lantmäteriets arkiv mellan 1628-1927.