Avhandlingar och forskningspublikationer

Bibliotekskataloger

Album Bibliotekets katalog Album innehåller de flesta svenska avhandlingarna. Gå till Utökad sökning och begränsa till Avhandlingar.  LIBRIS Den nationella bibliotekskatalogen innehåller alla svenska avhandlingar.

Databaser

BASE Academic open access web resources. DEEP - The DART-Europe E-theses Portal Forskningspublikationer från ett stort antal lärosäten runt om i Europa. DiVA Forskningspublikationer och studentuppsatser från flera svenska lärosäten. GENA - Genusavhandlingar Referenser till svenska avhandlingar inom mans-, kvinno- och genusforskning. High North Research Documents OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories SwePub Svensk vetenskaplig publicering. Global EDT Search